ZUW Szczecin. Zespół Audytu Wewnętrznego
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny / Koordynator Zespołu Audytu Wewnętrznego 

Joanna Sorokin 

tel. 91 430 35 52pokój nr 237

 

email: aw@szczecin.uw.gov.pl


PRAWNE UREGULOWANIA NORMUJĄCE PRACĘ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Podstawowe prawne uregulowania normujące pracę audytu wewnętrznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480).
 4. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin.  Nr 15, poz. 84).
 5. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2 poz. 11).
 6. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 28).
 7. Komunikat Nr 4 Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 67)

Prawne uregulowania wewnętrzne normujące pracę audytu wewnętrznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

 1. Zarządzenie Nr 205/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie z późn. zm.
 2. Zarządzenie Nr 415/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Szczecinie z późn. zm.
 3. Zarządzenie Nr 69/2016 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 08 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 4. Zarządzenie Nr 22/2016 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Księgi procedur audytu wewnętrznego” w  Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
 5. Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z  dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia „Karty audytu wewnętrznego” w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

 Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.

Źródło: Definicja audytu wewnętrznego: Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego
 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-06 o godzinie: 10:41:18 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-01-05 o godzinie: 12:11:22 przez użytkownika Joanna Sorokin
publikacja treści wykonana dnia: 2017-01-05 o godzinie: 12:11:22 przez użytkownika Joanna Sorokin
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 9634 razy.
historia wersji:
2017-01-05, 12:11:22 - Joanna Sorokin
2016-11-25, 11:00:16 - Joanna Sorokin
2016-11-25, 10:59:22 - Joanna Sorokin
2016-11-25, 10:58:28 - Joanna Sorokin
2016-11-25, 10:57:00 - Joanna Sorokin
2016-11-25, 10:56:23 - Joanna Sorokin
2016-11-25, 10:55:30 - Joanna Sorokin
2016-11-25, 10:53:54 - Joanna Sorokin
2016-07-07, 11:49:28 - Joanna Sorokin
2016-04-15, 14:56:58 - Piotr Pieleszek
2016-04-15, 10:54:58 - Piotr Pieleszek
2016-03-21, 13:41:37 - Joanna Sorokin
2016-03-21, 13:40:38 - Joanna Sorokin
2015-08-20, 12:32:11 - Paweł Pacała
2015-08-20, 12:30:38 - Paweł Pacała
2015-08-05, 08:01:30 - Piotr Pieleszek
2015-07-30, 08:21:06 - Piotr Pieleszek
2015-06-11, 09:03:41 - Paweł Pacała
2015-06-11, 09:03:23 - Paweł Pacała
2015-06-11, 09:03:04 - Paweł Pacała
2014-12-17, 16:38:55 - Paweł Pacała
2014-05-29, 12:45:50 - Paweł Pacała
2014-04-17, 14:01:14 - Paweł Pacała
2014-04-03, 12:07:44 - Paweł Pacała
2013-01-21, 08:05:51 - Anna Rokosz
2013-01-21, 07:52:52 - Anna Rokosz
2013-01-21, 07:51:46 - Anna Rokosz
2013-01-21, 07:44:06 - Anna Rokosz
2013-01-21, 07:43:39 - Anna Rokosz
2013-01-21, 07:42:58 - Anna Rokosz
2011-10-03, 15:05:35 - System Administrator
2011-09-29, 12:31:23 - System Administrator
2011-05-16, 14:59:38 - System Administrator
2011-05-16, 14:59:20 - System Administrator
2011-05-06, 10:41:18 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
690.6 kB
2016-03-21, 13:46:39
2
Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2016 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
7536.8 kB
2016-03-21, 13:44:40
cofnij do druku na górę