ZUW Szczecin. Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz członka jego rodziny
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz członka jego rodziny

2012-04-21

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz członka jego rodziny

ikonka przypisana do artykułu

application for registering the residencePodstawa prawna:
 

 


WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie prawa pobytu powinna zgłosić się w pokoju 93 /tel. 914303289/ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i pobrać stosowny formularz.

 

Następnie wnioskodawca powinien złożyć w pokoju 93 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić dokument tożsamości oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

·       kserokopię dokumentu tożsamości,

·       potwierdzenie posiadania źródła dochodu lub środków materialnych,

·       potwierdzenie posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,

·       dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

 

Przyjmowanie wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz jego rodziny trwa około 15 minut.

W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie zarejestrowania bądź odmowy zarejestrowania pobytu.

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania.

 


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                      

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                  

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

KONTAKT

pok. 93 od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 10.00 do 18.00,

tel. 914303289,

fax 914225712,

e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie


Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


Opłaty:

 

OPŁATA PODSTAWOWA

brak

ULGI I ZWOLNIENIA

brak

 

OPŁATA SKARBOWA

brakinformacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:30:19 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-01-08 o godzinie: 12:14:08 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-01-08 o godzinie: 12:14:08 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 11223 razy.
historia wersji:
2018-01-08, 12:14:08 - Joanna Zmudziejewska
2016-07-14, 13:43:38 - Joanna Zmudziejewska
2015-01-22, 13:07:50 - Piotr Pieleszek
2015-01-22, 13:07:18 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:42:16 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:36:10 - Piotr Pieleszek
2014-05-19, 10:34:57 - Piotr Pieleszek
2014-04-30, 14:27:36 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:40:23 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:39:36 - Piotr Pieleszek
2013-07-05, 11:02:28 - Piotr Pieleszek
2013-04-16, 09:15:48 - Piotr Pieleszek
2013-03-05, 07:47:52 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 07:46:59 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 07:44:11 - Joanna Zmudziejewska
2012-04-21, 22:30:19 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o wydanie / wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
.pdf
295.2 kB
2014-05-19, 10:39:35
2
wniosek o wydanie / wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
.pdf
313.1 kB
2014-05-19, 10:40:59
3
Wniosek o zarejestrowanie pobytu
.pdf
259.1 kB
2014-05-19, 10:41:29
4
Wniosek o wymianę / wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
.pdf
197.1 kB
2014-05-19, 10:43:59
cofnij do druku na górę