ZUW Szczecin. Uznanie za repatrianta
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Uznanie za repatrianta

2012-04-21

Uznanie za repatrianta

ikonka przypisana do artykułu

Niezbędne dokumenty i warunki do ubiegania się o decyzję wojewody o uznaniu za repatrianta osoby, która jest pochodzenia polskiego i przebywa w Polsce ze względu na naukę w szkole wyższej.

 

 

O uznanie za repatrianta może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 

 

Wniosek o uznanie za repatrianta, można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w pokoju 20.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z objaśnieniami znajdującymi się na jego ostatniej stronie.

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia
 3. Skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny
 4. Życiorys
 5. Aktualna, wyraźna fotografia o wymiarach 5cm x 4 cm
 6. Decyzja konsula o uznaniu za osobę pochodzenia polskiego. W przypadku braku decyzji należy dołączyć dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Mogą to być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego ZSRR, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków, pradziadków, a w szczególności:

  - polskie dokumenty tożsamości;

  - akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
  - dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;

  -
  dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis o narodowości polskiej;

  - dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;

  - dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierający wpis informujący o narodowości;

  - dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

   
 7. Poświadczoną urzędowo kopię karty czasowego pobytu
   
 8. Dyplom ukończenia szkoły wyższej
   
 9. Zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkania przed dniem wejścia w życie ustawy o repatriacji - czyli przed 01.01.2001r. na terytorium jednej z republik wskazanych w nazwie niniejszej karty informacyjnej (może to być na przykład paszport radziecki, książeczki pracy i inne dokumenty mogące potwierdzić ten fakt)
   
 10. Dokument, wydany przez właściwy organ, poświadczający brak przeszkód nabycia obywatelstwa polskiego, wymagany przepisami umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska, w przedmiocie zapobiegania powstawania przypadków podwójnego obywatelstwa (dotyczy to Republiki Gruzji, Kirgiskiej, Tadżykistanu i Federacji Rosyjskiej).

 

Uwaga!informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:03:48 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-01-21 o godzinie: 12:59:51 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-01-21 o godzinie: 12:59:51 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4965 razy.
historia wersji:
2015-01-21, 12:59:51 - Piotr Pieleszek
2015-01-21, 12:59:10 - Piotr Pieleszek
2015-01-21, 12:58:34 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:22:18 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:15:13 - Piotr Pieleszek
2014-04-07, 13:14:42 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 22:03:48 - Piotr Pieleszek
cofnij do druku na górę