Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia - Rozpatrywanie skarg i wniosków - Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Przyjmowanie skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie – w godz. 14.00-17.00: 

1 lipca 

Paweł Rodzoś
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(pokój 126 – I piętro)
 

8 lipca

Mariola Cieśla
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
(pokój 245, II piętro)


15 lipca  

Rafał Sierkowski
Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
(pokój nr 17 – parter)

22 lipca

Waldemar Ukleja
Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
(pokój nr 314 - III piętro)

 

29 lipca 

Marek Subocz
Wicewojewoda Zachodniopomorski
(pokój nr 105 – I piętro)

Po wcześniejszym przedstawieniu sprawy na piśmie, umawia dyrektor Biura Wojewody – pokój nr 111
 

Przyjmowanie skarg i wniosków w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie - w godz. 14.00-16.00:

1, 8, 15, 22 i 29 lipca

Paweł Michalak
Dyrektor Delegatury
(pokój nr 187 – I piętro)


cofnij do druku na górę