Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

2011-06-14

Wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

ikonka przypisana do artykułu

Podstawa prawna:

1) Art.  39b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.);

2) § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 151.).

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek kierownika ośrodka szkolenia o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie w tym ośrodku. Wniosek powinien zawierać wykaz osób szkolonych wraz z podaniem:

1) imienia i nazwiska osoby szkolonej;

2) numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL;

3) zakresu odbytego szkolenia oraz informację w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoba była szkolona.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Pocztą na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 212).

Kontakt: tel.: 91 43 03 307

osobiście: pokój nr 214 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tryb odwoławczy:

Opłaty:

Uwagi:

1) Testy kwalifikacyjne przeprowadzane są w ośrodku szkolenia, po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych, w grupach liczących nie więcej niż 25 osób.

2) Za przeprowadzenie testu członkom komisji przysługuje wynagrodzenie, którego koszt ponosi ośrodek szkolenia. Wysokość wynagrodzenia członków komisji określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia lipca 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowych.

Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”:

I.1.0133.17.MZ


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 225 z 2009r.
rozmiar pliku: 64 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2011-06-14 09:48:29
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 328 z 2012 r.
rozmiar pliku: 35.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2012-06-27 10:40:58
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 162 z 2016 r.
rozmiar pliku: 129.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-04-01 09:50:05
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 156 z 2010 r.
rozmiar pliku: 220.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-06-07 08:54:55
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 486 z 2010 r.
rozmiar pliku: 93.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-06-07 09:01:06
cofnij do druku na górę