Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Uzgodnienie tras przebiegu pielgrzymek

2011-06-14

Uzgodnienie tras przebiegu pielgrzymek

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o uzgodnienie trasy przebiegu pielgrzymki;
 2. Do wniosku załączyć należy:
  a) szczegółową trasę pielgrzymki wraz z podaniem miejscowości, przez które przebiega trasa i godziną przejścia (mapa z zaznaczonym przebiegiem trasy pielgrzymki),
  b) termin rozpoczęcia i zakończenia pielgrzymki,
  c) orientacyjna liczba uczestników pielgrzymki,
  d) wskazanie osoby odpowiedzialnej za porządek i bezpieczeństwo pielgrzymki podczas przejścia drogami publicznymi,
  e) dane kontaktowe z organizatorem pielgrzymki (adres, telefon, fax).

Termin i sposób załatwienia sprawy
Wydanie uzgodnienia następuje w terminie do:

 1. 30 dni - w przypadku pielgrzymki przemieszczającej się w obrębie województwa zachodniopomorskiego,
 2. 45 dni – w przypadku pielgrzymki obejmującej obszar więcej niż jednego województwa.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Pocztą na adres
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 212).

Kontakt
tel.: 91 43 03 308
osobiście: pokój nr 209 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Uwagi

Wnioski dotyczące pielgrzymek:

 1. dla których trasy nie przekraczają obszaru województwa zachodniopomorskiego, winny być składane w terminie co najmniej 40 dni przed datą wyjścia grupy;
 2. dla których trasy obejmują obszar kilku województw, winny być składane w terminie co najmniej 50 dni przed datą wyjścia grupy.

W przypadku pielgrzymek oraz procesji o zasięgu lokalnym, odbywających się na obszarze gminy (gmin) i nie przekraczających swym zasięgiem granic powiatu, organizator powinien dokonywać uzgodnień bezpośrednio z organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych w ramach gminy lub powiatu oraz Policją.
 

Podstawa prawna:

 1. Art. 65h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);
 2. Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.);
 3. ustawy o stosunku Państwa do Kościołów innych wyznań w Rzeczypospolitej Polskiej.

cofnij do druku na górę