ZUW Szczecin. Biuro Organizacji i Kadr
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Organizacji i Kadr

Biuro Organizacji i Kadr

email: ok@szczecin.uw.gov.pl

Dyrektor Biura

Michał Włochal
pokój: 283
tel. 91 43 03 633
fax.: 91 43 03 475

Zastępca Dyrektora Biura

Agata Drapała
pokój: 283
tel. 91 43 03 633
fax.: 91 43 03 475

Informatyk Wojewódzki
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Jan Kępiński
pokój: 183
tel. 91 43 03 442
 

Główny Księgowy Urzędu

Elżbieta Taberska
pokój: 269
tel. 91 43 03 433
 

Oddział kadr i płac

Agnieszka Sawicka - kierownik oddziału
pokój: 280
tel. 91 43 03 381

Kadry Urzędu
pokój: 279
tel. 91 43 03 477 /521/660
 

Oddział księgowości

Magdalena Maciaszczyk - kierownik oddziału
pokój: 274
tel. 91 43 03 501

pokój: 271
tel. 91 43 03 434/264

pokój: 272
tel. 91 43 03 532

pokój: 273
tel. 91 43 03 406

pokój: 275
tel. 91 43 03 422

pokój: 276
tel. 91 43 03 517

Oddział zasobu archiwalnego

Iwona Mroczko - kierownik oddziału
pokój: 137
tel. 91 43 03 379

Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych
pokój: 137
tel. 91 43 03 379/371

Archiwum Zakładowe
pokój: 285
tel. 91 43 03 621


Oddział obsługi kancelaryjnej

Irena Borcz - kierownik oddziału
pokój: 78
tel. 91 43 03 375

Kancelaria Urzędu
pokój: 77
tel. 91 43 03 259

Skład chronologiczny
pokój: 79
tel. 91 43 03 374

Oddział zarządzania organizacją

Katarzyna Herbut - kierownik Oddziału
pokój: 268
tel. 91 43 03 355

pokój: 281
tel. 91 43 03 650/666

pokój: 279
tel. 91 43 03 542


Organizacja zwiedzania gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wykorzystania pomieszczeń Urzędu do sesji fotograficznych

Andrzej Grabski
pok. 267
tel. 91 43 03 281
te. 667 094 428


STRUKTURA WEWNĘTRZNA ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA
BIURA ORGANIZACJI I KADR
 

I. Kadra Kierownicza

Dyrektor Biura
Zastępca Dyrektora Biura
 

II. Główny Księgowy Urzędu


III. Informatyk Wojewódzki
       Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 

IV. Oddziały, samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy

 

Zakres działania Biura Organizacji i Kadr

 

Oddział kadr i płac

W zakresie spraw kadrowych i płacowych:

Oddział Zarządzania Organizacją

W zakresie organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania rządowej administracji zespolonej oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie:

W zakresie kontroli zarządczej:

Sprawowanie nadzoru i koordynacja stanu realizacji zaleceń pokontrolnych przekazanych przez organy kontroli zewnętrznej.
 

Oddział Księgowości
 

W zakresie spraw budżetowych i obsługi finansowo-księgowej dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia:

W zakresie sprawozdawczości:

Oddział zasobu archiwalnego

Oddział obsługi kancelaryjnej


Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i funcjonowania Biura oraz sekretariatu


Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Dyrektora Generalnego Urzędu

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi Delegatury Urzędu

Informatyk Wojewódz
ki:

•  opracowywanie koncepcji i strategii informatyzacji Urzędu i jednostek administracji
   zespolonej w województwie,
•  inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć informatycznych, w tym wdrażanie
   nowych rozwiązań informatycznych,
•  monitorowanie stanu informatyzacji Urzędu,
•  inspirowanie zmian organizacyjnych w pracy Urzędu wynikających z rozwoju informatyzacji,
•  koordynacja działań związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem, integracją, eksploatacją i rozwojem systemów   
   cyfrowych w Urzędzie i jednostkach administracji zespolonej,
•  wsparcie merytoryczne jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie informatyzacji,
•  współdziałanie z administracją samorządową w zakresie informatyzacji zadań zleconych przez Wojewodę.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

• przeprowadzenie sprawdzenia na zlecenie GIODO oraz sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych
  z przepisami o ochronie danych osobowych dla administratora danych,
• nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych,
• prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych
  (art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
• zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych
  osobowych.

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-05-06 o godzinie: 10:40:35 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-03-16 o godzinie: 12:26:14 przez użytkownika Dominika Kruszczyńska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-03-16 o godzinie: 12:26:14 przez użytkownika Dominika Kruszczyńska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 18403 razy.
historia wersji:
2018-03-16, 12:26:14 - Dominika Kruszczyńska
2018-03-16, 11:55:12 - Dominika Kruszczyńska
2018-03-16, 11:32:29 - Dominika Kruszczyńska
2017-09-19, 14:14:42 - Dominika Kruszczyńska
2017-09-19, 14:13:43 - Dominika Kruszczyńska
2017-06-21, 10:00:22 - Dominika Kruszczyńska
2017-03-02, 08:39:08 - Dominika Kruszczyńska
2017-03-02, 08:36:27 - Dominika Kruszczyńska
2017-02-02, 07:51:29 - Dominika Kruszczyńska
2017-01-19, 12:04:32 - Dominika Kruszczyńska
2017-01-19, 12:02:52 - Dominika Kruszczyńska
2017-01-19, 12:02:33 - Dominika Kruszczyńska
2017-01-19, 12:02:09 - Dominika Kruszczyńska
2017-01-19, 12:01:44 - Dominika Kruszczyńska
2017-01-19, 11:58:01 - Dominika Kruszczyńska
2017-01-19, 11:57:03 - Dominika Kruszczyńska
2016-11-03, 09:58:41 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-28, 08:36:21 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 14:36:20 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 14:31:24 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 14:30:08 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 14:11:23 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 14:05:03 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 12:34:27 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 12:33:51 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 12:33:08 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 12:30:32 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 12:20:07 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 12:14:55 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 12:01:59 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 11:59:40 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 11:47:10 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 11:33:35 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 10:51:37 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 10:43:58 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 10:33:30 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 10:16:30 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 10:10:23 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 09:56:44 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 09:44:46 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 09:38:00 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-13, 09:01:07 - Dominika Kruszczyńska
2016-10-12, 15:27:30 - Dominika Kruszczyńska
2016-09-20, 08:12:52 - Paweł Pacała
2016-07-08, 11:17:06 - Maria-Magdalena Jaszczyk
2016-07-08, 10:34:04 - Maria-Magdalena Jaszczyk
2016-07-08, 10:29:29 - Maria-Magdalena Jaszczyk
2016-04-15, 10:37:34 - Piotr Pieleszek
2015-02-18, 14:58:38 - Piotr Pieleszek
2015-02-18, 14:58:17 - Piotr Pieleszek
2015-02-18, 14:58:10 - Piotr Pieleszek
2015-02-11, 15:25:10 - Piotr Pieleszek
2014-09-16, 12:41:18 - Weronika Wrońska
2014-09-16, 12:36:19 - Weronika Wrońska
2014-09-16, 12:32:41 - Weronika Wrońska
2014-02-13, 08:48:59 - Paweł Pacała
2014-02-13, 08:48:44 - Paweł Pacała
2014-02-13, 08:44:50 - Paweł Pacała
2014-02-13, 08:44:02 - Paweł Pacała
2014-01-02, 09:11:32 - Paweł Pacała
2013-04-03, 13:07:52 - Paweł Pacała
2013-04-03, 13:07:28 - Paweł Pacała
2013-04-03, 12:57:56 - Paweł Pacała
2013-04-03, 12:25:57 - Weronika Wrońska
2013-04-03, 12:07:27 - Weronika Wrońska
2012-08-28, 13:37:40 - Paweł Pacała
2012-08-28, 13:36:34 - Paweł Pacała
2012-06-25, 13:40:58 - Piotr Pieleszek
2012-06-25, 13:30:50 - Piotr Pieleszek
2012-04-17, 10:27:06 - Piotr Pieleszek
2012-04-17, 10:26:32 - Piotr Pieleszek
2011-11-23, 09:57:52 - Paweł Pacała
2011-10-11, 07:48:16 - Paweł Pacała
2011-09-29, 12:30:48 - System Administrator
2011-09-22, 12:38:59 - System Administrator
2011-05-16, 14:16:59 - System Administrator
2011-05-16, 14:13:01 - System Administrator
2011-05-16, 14:10:09 - System Administrator
2011-05-06, 10:40:35 - System Administrator
cofnij do druku na górę