Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Pozwolenie na rozbiórkę

2011-06-14

Pozwolenie na rozbiórkę

ikonka przypisana do artykułu


WYMAGANE DOKUMENTY
 

  1. zgoda właściciela obiektu,
  2. szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,
  6. w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu (wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia członka właściwej izby samorządu zawodowego),
  7. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,
  8.  potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 

Wnioski można pobrać w:

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 91 43 03 470
pok. 226

lub w biurze informacji BOI


Termin i sposób załatwiania sprawy:

do 65 dni od dnia złożenia wniosku 


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

ap@szczecin.uw.gov.pl

 

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

pok. 226

tel. 91 43 03 470

fax. 91 43 43 546

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Andersa 34

75-950 Koszalin

tel. 94 34 28 375

fax: 94 34 28 322 


Tryb odwoławczy: 

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego 


Opłaty: 

 

OPŁATA SKARBOWA

za pozwolenie na rozbiórkę:

 

·              Za każdy rozbierany obiekt budowlany – 36,00 zł.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY


Urząd Miejski w Szczecinie
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
konto: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429  


Uwagi:

 

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1.     budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

2.     obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

 

Lista załączników:

1.       wniosek o pozwolenie na rozbiórkę


PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 28 w powiązaniu z art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.doc
rozmiar pliku: 47 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:20:17
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.pdf
rozmiar pliku: 60.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:20:32
Informacja uzupełniająca.doc
rozmiar pliku: 29.8 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:21:01
Informacja uzupełniająca.pdf
rozmiar pliku: 34.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:21:11
cofnij do druku na górę