Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

2011-06-14

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

ikonka przypisana do artykułu


WYMAGANE DOKUMENTY

 

·             projekt budowlany uwzględniający istotne zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego,

·             w zależności od zakresu wprowadzonych zmian opinie, uzgodnienia innych organów,

·             upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

 

Do wglądu: dziennik budowy

 

Wnioski można pobrać w:

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 91 43 03 470
pok. 226

w biurze informacji BOI 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

do 65 dni od dnia złożenia wniosku


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

ap@szczecin.uw.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

pok. 226

tel. 91 43 03 470

fax. 914343546

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Andersa 34

75-950 Koszalin

tel. 94 34 28 375

fax: 94 34 28 322 


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego


Opłaty:

 

W zależności od wniosku

 

OPŁATA SKARBOWA

za pozwolenie na budowę:

1.      budynku przeznaczonego na wykonanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m² powierzchni użytkowej – 1,00 zł. (nie więcej niż 539,00 zł.)

2.      budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14,00 zł.

3.      innego budynku – 48,00 zł.

4.      studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł.

5.      budowli związanych z produkcja rolną – 112,00 zł.

6.      sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143,00 zł.

7.      sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105,00 zł.

8.      innych budowli – 155,00 zł.

9.      urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91,00 zł.

 

ULGI I ZWOLNIENIA 

Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego 50% stawek określonych powyżej. 

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

·             w sprawach budownictwa mieszkaniowego

·             w sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

·             budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

·             budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY
Urząd Miejski w Szczecinie
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
konto: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

 


Uwagi:

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę o ile dotyczy:

  1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
  2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji i elewacji,
  3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
  4. zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. 

Lista załączników:

1.          oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 


PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna: 

Art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-14 o godzinie: 08:21:52 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-03-31 o godzinie: 09:25:02 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2016-03-31 o godzinie: 09:25:02 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 6926 razy.
historia wersji:
2016-03-31, 09:25:02 - Paweł Moliński
2015-02-10, 13:35:53 - Katarzyna Sołtysiak
2015-02-10, 13:34:20 - Katarzyna Sołtysiak
2014-04-11, 13:00:52 - Piotr Pieleszek
2014-04-11, 11:17:17 - Piotr Pieleszek
2014-01-21, 13:17:04 - Katarzyna Sołtysiak
2013-11-15, 08:09:57 - Paweł Moliński
2013-06-11, 10:05:09 - Paweł Moliński
2012-11-21, 12:12:31 - Paweł Moliński
2012-04-24, 13:11:36 - Piotr Pieleszek
2011-06-14, 08:21:52 - System Administrator

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o pozwolenie na budowę lub zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.doc
rozmiar pliku: 47 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:16:05
Wniosek o pozwolenie na budowę lub zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.pdf
rozmiar pliku: 60.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:16:18
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.doc
rozmiar pliku: 32.2 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:16:43
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
rozmiar pliku: 62.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:16:54
Informacja uzupełniająca.doc
rozmiar pliku: 29.8 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:17:17
Informacja uzupełniająca.pdf
rozmiar pliku: 34.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:17:33
cofnij do druku na górę