Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Wydanie dziennika budowy

2011-06-14

Wydanie dziennika budowy

ikonka przypisana do artykułu

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Wnioski można pobrać w:

 

Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

tel. 91 43 03 470
pok. 226

w biurze informacji BOI

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

Rejestracja do 3 dni.


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

ap@szczecin.uw.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
pok. 226

tel. 91 43 03 470

fax 91 43 43 546

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Andersa 34
75-950 Koszalin

tel. 94 342 83 75

fax: 94 342 83 22 


Tryb odwoławczy:

NIE PRZYSŁUGUJE


Opłaty:

brak 


Uwagi:

Organ udzielający pozwolenia na budowę wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu stała się ostateczna. 


Lista załączników:

Wniosek o wydanie dziennika budowy.


Podstawa prawna:

Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o wydanie dziennika budowy
rozmiar pliku: 34 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2011-06-14 08:15:58
cofnij do druku na górę