Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki - Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2019-10-04

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo terapeutycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego - podstawa prawna art. 186 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1111 ze zm.) - stan na dzień 4 października 2019 roku.
format pliku pdf .pdf
46.5 kB
2019-10-04, 14:28:14
cofnij do druku na górę