Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

2011-06-13

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

ikonka przypisana do artykułu

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, złożyć wniosek do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu wydania dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek zwrot podatku.

W terminie od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zapłaty oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o posiadanej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku (w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła).

W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o posiadanej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku (w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła).

Na fakturach VAT należy umieścić adnotację o treści „ przyjęto w dniu …do zwrotu części podatku akcyzowego”.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. stanowi sumę:

A. stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

1 zł *100zł * powierzchnia użytków rolnych

B. iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

(1 zł *30) * (suma dużych jednostek przeliczeniowych bydła /12)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1- 31 maja 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-13 o godzinie: 15:49:11 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-03-07 o godzinie: 14:47:25 przez użytkownika Rafał Mańczak
publikacja treści wykonana dnia: 2019-03-07 o godzinie: 14:47:25 przez użytkownika Rafał Mańczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 22735 razy.
historia wersji:
2019-03-07, 14:47:25 - Rafał Mańczak
2019-03-07, 14:41:42 - Rafał Mańczak
2019-03-06, 13:54:31 - Rafał Mańczak
2019-03-06, 13:48:53 - Rafał Mańczak
2019-02-08, 11:27:13 - Rafał Mańczak
2019-01-03, 09:08:11 - Rafał Mańczak
2017-02-21, 15:45:24 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2016-03-03, 08:55:08 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2015-06-03, 12:39:47 - Piotr Pieleszek
2015-03-16, 11:36:48 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2015-03-16, 11:36:03 - Justyna Pawłowska-Zalejska
2014-03-10, 15:21:43 - Justyna Pawłowska
2014-03-10, 15:21:22 - Justyna Pawłowska
2013-02-11, 09:30:40 - Justyna Pawłowska
2013-02-08, 10:46:51 - Piotr Pieleszek
2013-02-08, 10:46:22 - Piotr Pieleszek
2012-04-22, 00:52:49 - Piotr Pieleszek
2012-04-22, 00:52:09 - Piotr Pieleszek
2012-01-25, 14:25:14 - Justyna Pawłowska
2012-01-11, 09:35:20 - Justyna Pawłowska
2011-09-29, 14:33:52 - System Administrator
2011-09-29, 14:33:32 - System Administrator
2011-06-13, 15:49:11 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
format pliku pdf .pdf
871.2 kB
2019-01-04, 10:11:31
2
Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
format pliku xls .xls
61.5 kB
2019-03-14, 08:34:19
3
ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
format pliku xlsx .xlsx
16.8 kB
2019-03-14, 14:30:48
4
OKRESOWE SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
format pliku xlsx .xlsx
13.6 kB
2019-03-14, 14:31:41
cofnij do druku na górę