ZUW Szczecin. Pracownicy WBiZK
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Pracownicy WBiZK


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - lista pracowników:

nr nazwisko i imie wydział telefon pokój
1
Antoszewski Mariusz
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132
2
Błaszkowska Julita
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132
3
Cielecki Ryszard
Kierownik
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
91 4303-260
14
4
Czarnecki Ireneusz
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
3672
419
5
Dąbrowski Mieczysław
Kierownik oddziału
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
91 4303-391
128
6
Domański Michał
Kierownik oddziału
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
91 430 33 60
046
7
Drozdowicz Robert
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-330
129
8
Drybańska - Radecka Nella
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303 614
132
9
Dudek Piotr
Operator urządzeń elektronicznych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
91 4303-624
041
10
Główniak Adam
Starszy inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
3372
128
11
Głuszczak Elżbieta
Starszy inspektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
3761
124
12
Gwiazda Grzegorz
Starszy inspektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
91 4303-342
133
13
Hoffmann Elżbieta
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132
14
Jachimiak Krzysztof
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
15
Juga Paweł
Operator numerów alarmowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
16
Kacperski Norbert
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
17
Kaliszewicz Piotr
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
3673
18
Kęsicki Jarosław
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
91 4303-114
133
19
Kolesiński Maciej
Administrator Systemu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
91 4303-624
041
20
Krukar Marek
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132
21
Krupczyńska Jolanta
Starszy inspektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3353
126
22
Lipińska Aneta
Operator numerów alarmowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
23
Łagonda Sylwia
Operator numerów alarmowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
24
Łazęcka Joanna
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132
25
Łątka Jerzy
Konserwator
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Obrony Cywilnej
3262
14
26
Mirkowicz Jakub
Operator urządzeń elektronicznych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
91 430-33-42
133
27
Ogonowski Aleksander
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
3638
421
28
Onufrejczyk Artur
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
91 4303-342
133
29
Pałasz Grzegorz
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132
30
Pocentek Michał
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132
31
Podgórny Karol
Operator numerów alarmowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
32
Podgórny Karol
Administrator Systemu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
91 4303-624
041
33
Potrzebowski Wojciech
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132
34
Przyjemski Robert
Operator numerów alarmowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
35
Rąbalski Piotr
Operator numerów alarmowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
36
Reca Piotr
Zastępca kierownika
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
91 4303-299
042
37
Redmer Waldemar
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
91 4303-733
046
38
Rodzoś Paweł
Dyrektor wydziału
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
91 43 03 727
126
39
Rogalski Jan
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
3674
40
Rudnicki Krzysztof
Operator numerów alarmowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
41
Rybkiewicz Marek Leszek
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132
42
Sas Jacek Marcin
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
91 4303-342
133
43
Smaruj Izabella
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
91 43 03 586
129
44
Smolarek Małgorzata
Kierownik oddziału
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
3711
23
45
Sokala Tadeusz
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132
46
Stasiewicz Piotr
Operator numerów alarmowych
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
47
Szczybyło Zenon
Zastępca dyrektora
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
91 43 03 353
126
48
Szydłowski Robert
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
91 4303-373
046
49
Świerżewska Urszula
Starszy inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-586
129
50
Świtkiewicz Tomasz
Administrator Systemu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - Oddział Obsługi Zgłoszeń Alarmowych
91 4303-624
041
51
Taczała Katarzyna
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-330
129
52
Ulass Andrzej
Starszy inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
91 4303-731
047
53
Wierzbicka Stanisława
Kierownik oddziału
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-235
130
54
Wołosiewicz Tomasz
kierownik magazynu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Obrony Cywilnej
91 4335 855
55
Zimoń Tomasz
lek. koordynator rat. med.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
91 4303-614
132

Pracownicy WBiZK

Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowegoinformacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-12-15 o godzinie: 13:14:50 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2011-12-15 o godzinie: 13:14:50 przez użytkownika Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2011-12-15 o godzinie: 13:14:50 przez użytkownika Paweł Pacała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 8769 razy.
historia wersji:
2011-12-15, 13:14:50 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę