ZUW Szczecin. Składanie wniosku o paszport

Paszporty:
Poradnik podróżnika
Punkty paszportowe
Pytania i odpowiedzi
Składanie wniosku o paszport
System informacyjny Schengen II

Paszporty

Składanie wniosku o paszport
Paszportowy Portal Informacyjny MSWiA umożliwia sprawdzenie stanu realizacji wniosku o wydanie paszportu bez wychodzenia z domu. Wystarczy sprawdzić numer sprawy umieszczony na potwierdzeniu złożenia wniosku otrzymanym w Urzędzie i wpisać go poniżej. Na poniższym rysunku zaznaczono, w którym miejscu znajduje się numer sprawy.


W zależności od stanu realizacji sprawy, wyświetli się następująca informacja:

  • wniosek został przyjęty
  • wniosek został odrzucony
  • personalizacja dokumentu
  • paszport gotowy do odbioru


Sprawdź stan realizacji paszportu: sprawdzanie statusu sprawy paszportowej na portalu MSWiA


W Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z zakresu spraw paszportowych realizowane są zadania: 

Paszport dla osoby pełnoletniej
Paszport dla osoby małoletniej
Opłaty paszportowe
Zdjęcia do paszportu
Sprawdź stan realizacji paszportu
Utrata ważnego paszportu
Okres ważności paszportów
Drugi paszport


Najczęściej zadawane pytania

Pytania i wątpliwości można kierować również pod adresem e-mail:

wsoim@szczecin.uw.gov.pl


Punkty paszportowe w woj. zachodniopomorskimGodziny przyjęć interesantów w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 

od poniedziałku do piątku

8:00 - 15:00

SPRAWY PASZPORTOWE

poniedziałki

7:45 - 16:45

wtorki, środy, czwartki, piątki

8:00 - 15:00

KASA PRZYJMUJĄCA OPŁATY PASZPORTOWE

poniedziałki

8:00 - 16:30

od wtorku do piątku

8:00 - 14:45

przerwa:

W czasie przerwy opłaty paszportowe można dokonywać w kasie głównej Urzędu

12:00 - 12:30

 

informacja paszportowa:

BOI

tel. 91 4303 769

przyjmowanie wniosków paszportowych

pokój nr 89-90

 

wydawanie paszportów od lit. A do Ż

pokój nr 91

tel. 91 4303 278

sprawy dotyczące utraty paszportów

pokój nr 94

tel. 91 4303 253
tel.  91 4303 739

sprawy dotyczące odmowy wydania paszportu i unieważnienia paszportu

pokój nr 66

tel. 91 4303 770

 

 

Godziny przyjęć interesantów w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Delegaturze w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin

 

od poniedziałku do piątku

7:30 - 15:30

SPRAWY PASZPORTOWE

 poniedziałek

7:45 - 17:45

 wtorek, środa, czwartek, piątek

7:45 - 15:00

 

informacja paszportowa:

Pok. 132

tel. 94 342 8254

przyjmowanie wniosków paszportowych

pokoje nr 130 i 132

tel. 94 342 8387

tel. 94 342 8254

wydawanie paszportów

pokój nr 137

tel. 94 342 8209
tel. 94 342 8243

 


Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 13.07.2006 r o dokumentach paszportowych ( tekst jednolity Dz.U.z 2013 r poz 268),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. 152 poz.1026 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 09.02.2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25 poz. 126)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15-02-2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji ( Dz.U.26 poz. 131)


Galeria zdjęć: