ZUW Szczecin. Sprawy Paszportowe

Paszporty

Sprawy Paszportowe
 

Nie przywoź produktów pochodzenia zwierzęcego zza wschodniej granicy

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo ogniska ASF wykryto w 2012 r. na Ukrainie, w 2013 r. na Białorusi i w 2014 r. na Ukrainie i Litwie.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.


Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) nie zagraża ludziom.
Jest to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Ważną drogą rozprzestrzeniania wirusa ASF jest skarmianie zwierząt odpadkami żywności.

Wystąpienie ASF skutkuje narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby. Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!

Więcej infiormacji znajduje się na stronie:
http://www.wetgiw.gov.pl/asf


 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

UWAGA !

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego może być złożony jedynie na oryginalnym formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych.

Wnioski pobierane drogą elektroniczną nie mogą być honorowane. Umieszczenie wzoru formularza wniosku na stronie internetowej urzędu ma jedynie zapoznać ewentualnego wnioskodawcę z poszczególnymi rubrykami.

Bezpłatne formularze wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego są dostępne w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Delegaturze Urzędu w Koszalinie oraz zamiejscowych punktach paszportowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCY WZÓR PASZPORTU BIOMETRYCZNEGO

Aktualnie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posługują się trzema rodzajami dokumentów.
Paszporty zachowują ważność do daty określonej wewnątrz dokumentu.
Nie ma obowiązku wymiany poprzednio wydanych paszportów na wzór obecny- paszport biometryczny.


 

Paszport biometryczny wydawany od 28 sierpnia 2006r. (posiada znak graficzny w dolnej części okładki) uprawnia do wjazdu na teren Kanady bez wiz.Galeria zdjęć: