Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Statystyka medyczna

Statystyka medyczna

 

Obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia w roku 2017
 

 

29 grudnia 2017 r. został podpisany Aneks do Porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2012 r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa zachodniopomorskiego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie, przedłużający Porozumienie na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


W związku z powyższym informacje o obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań o symbolach: MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88 i MZ-89 za rok 2017, wynikającym z załącznika nr 1.29 „Zdrowie i ochrona zdrowia” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. 2016, 1426), można uzyskać w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin oraz pod numerami telefonów:
 

 

Sprawozdanie Telefon Osoba
MZ-06 (91) 459 75 64 Witkowska Anna
(91) 488 29 61 Bulińska Joanna
MZ-11 (91) 459 75 64 Witkowska Anna
(91) 459 75 53 Rainer Wanda
(91) 488 29 61 Bulińska Joanna
(91) 459 75 71 Jaszewska Joanna
MZ-13 (91) 459 75 53 Rainer Wanda
MZ-14 (91) 459 75 71 Jaszewska Joanna
MZ-15 (91) 459 75 64 Witkowska Anna
MZ-19 (91) 459 75 53 Rainer Wanda
MZ-24 (91) 459 75 64 Witkowska Anna
MZ-29 (91) 488 29 61 Bulińska Joanna
MZ-29A (91) 488 29 61 Bulińska Joanna
MZ-30 (91) 459 75 53 Rainer Wanda
MZ-88 (91) 459 75 64 Witkowska Anna
(91) 459 75 53 Rainer Wanda
(91) 488 29 61 Bulińska Joanna
(91) 459 75 71 Jaszewska Joanna

MZ-89

(91) 459 75 64 Witkowska Anna
(91) 459 75 53 Rainer Wanda
(91) 488 29 61 Bulińska Joanna
(91) 459 75 71 Jaszewska Joanna

 

  

Badanie Chorobowości Szpitalnej
 

 

Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej szpitale – przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA, z wyjątkiem szpitali i oddziałów psychiatrycznych, stacji dializ, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów-oddziałów opiekuńczo-leczniczych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów medycyny paliatywnej, zakładów/oddziałów dziennych pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów dziennych opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołów opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitali uzdrowiskowych, szpitali uzdrowiskowych dla dzieci, sanatoriów uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci, usług rehabilitacyjnych, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej oraz zakładów udzielających świadczeń jednodniowych zobowiązane są do wypełniania karty statystycznej szpitalnej ogólnej MZ/Szp-11 dla każdej osoby hospitalizowanej.
Podstawą prawną dla prowadzenia badania w 2017 r. jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2017 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1426).
Pliki z danymi należy przekazywać raz w miesiącu do 20 dni po okresie sprawozdawczym do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (https://stat.pzh.gov.pl). 


 

System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych


Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r., poz. 1845 z późn. zm.) przepisem art.23 ust.2 pkt 4 nakłada obowiązek sprawozdawczy w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej na podmioty lecznicze działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły i w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego.
Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej należy przekazywać poprzez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) dostępny na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym w następujących sprawozdaniach:

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (91) 430 32 69.
 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-11-14 o godzinie: 12:35:55 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2018-09-05 o godzinie: 11:53:54 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
publikacja treści wykonana dnia: 2018-09-05 o godzinie: 11:53:54 przez użytkownika Monika Zwierzchowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 12764 razy.
historia wersji:
2018-09-05, 11:53:54 - Monika Zwierzchowska
2018-06-12, 14:52:05 - Monika Zwierzchowska
2017-11-14, 09:02:16 - Monika Zwierzchowska
2017-01-23, 09:50:21 - Monika Zwierzchowska
2017-01-20, 11:31:53 - Monika Zwierzchowska
2017-01-20, 11:26:53 - Monika Zwierzchowska
2017-01-20, 11:25:47 - Monika Zwierzchowska
2016-02-26, 09:04:11 - Monika Zwierzchowska
2016-02-02, 15:00:14 - Monika Zwierzchowska
2016-02-02, 14:59:31 - Monika Zwierzchowska
2016-02-02, 14:52:37 - Monika Zwierzchowska
2015-01-19, 13:28:28 - Monika Zwierzchowska
2015-01-19, 13:27:48 - Monika Zwierzchowska
2015-01-19, 13:26:12 - Monika Zwierzchowska
2015-01-19, 13:24:44 - Monika Zwierzchowska
2015-01-19, 13:23:45 - Monika Zwierzchowska
2015-01-19, 13:20:16 - Monika Zwierzchowska
2015-01-19, 13:19:21 - Monika Zwierzchowska
2015-01-19, 13:16:24 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 14:09:22 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 14:09:00 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 14:08:22 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 14:07:36 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 14:06:57 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 13:40:53 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 13:26:19 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 13:22:46 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 13:22:03 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 13:20:18 - Monika Zwierzchowska
2015-01-14, 12:54:55 - Monika Zwierzchowska
2014-12-09, 11:44:22 - Monika Zwierzchowska
2014-02-26, 11:34:13 - Monika Zwierzchowska
2014-02-26, 11:30:05 - Monika Zwierzchowska
2014-02-26, 11:27:19 - Monika Zwierzchowska
2014-02-25, 14:07:28 - Monika Zwierzchowska
2014-02-25, 14:06:51 - Monika Zwierzchowska
2014-02-25, 14:05:04 - Monika Zwierzchowska
2014-02-25, 13:58:15 - Monika Zwierzchowska
2014-02-25, 13:51:21 - Monika Zwierzchowska
2014-02-25, 13:46:37 - Monika Zwierzchowska
2014-02-25, 13:39:55 - Monika Zwierzchowska
2013-04-10, 11:02:04 - Monika Zwierzchowska
2013-04-10, 10:58:27 - Monika Zwierzchowska
2013-04-10, 10:57:49 - Monika Zwierzchowska
2013-04-10, 10:56:22 - Monika Zwierzchowska
2013-04-10, 10:54:24 - Monika Zwierzchowska
2013-04-10, 10:51:31 - Monika Zwierzchowska
2013-02-20, 10:29:07 - Monika Zwierzchowska
2013-02-20, 10:26:43 - Monika Zwierzchowska
2013-02-20, 10:24:59 - Monika Zwierzchowska
2013-02-20, 10:24:32 - Monika Zwierzchowska
2013-02-20, 10:23:56 - Monika Zwierzchowska
2013-02-20, 10:23:29 - Monika Zwierzchowska
2013-02-20, 10:23:04 - Monika Zwierzchowska
2013-02-20, 10:22:41 - Monika Zwierzchowska
2013-02-20, 10:22:17 - Monika Zwierzchowska
2013-02-20, 10:21:46 - Monika Zwierzchowska
2013-01-03, 09:15:52 - Monika Zwierzchowska
2013-01-03, 09:15:10 - Monika Zwierzchowska
2013-01-03, 09:14:30 - Monika Zwierzchowska
2013-01-03, 09:13:59 - Monika Zwierzchowska
2013-01-03, 08:20:17 - Monika Zwierzchowska
2013-01-03, 08:19:39 - Monika Zwierzchowska
2013-01-02, 14:42:57 - Piotr Pieleszek
2012-06-19, 13:27:10 - Piotr Pieleszek
2012-06-19, 13:26:10 - Piotr Pieleszek
2012-06-19, 13:24:23 - Piotr Pieleszek
2012-06-19, 13:21:09 - Piotr Pieleszek
2012-04-27, 11:54:11 - Piotr Pieleszek
2012-04-27, 11:50:56 - Piotr Pieleszek
2012-04-27, 11:49:56 - Piotr Pieleszek
2012-01-16, 09:22:28 - Tomasz Zarębski
2012-01-10, 11:04:31 - Tomasz Zarębski
2012-01-10, 11:03:46 - Tomasz Zarębski
2012-01-10, 11:02:03 - Tomasz Zarębski
2012-01-04, 07:57:25 - Tomasz Zarębski
2012-01-03, 12:19:19 - Piotr Pieleszek
2012-01-03, 12:15:05 - Piotr Pieleszek
2012-01-03, 12:00:40 - Piotr Pieleszek
2011-11-30, 09:12:25 - Tomasz Zarębski
2011-11-30, 09:11:54 - Tomasz Zarębski
2011-11-30, 09:11:16 - Tomasz Zarębski
2011-11-30, 09:10:44 - Tomasz Zarębski
2011-11-30, 09:09:59 - Tomasz Zarębski
2011-11-16, 11:19:25 - Tomasz Zarębski
2011-11-16, 11:13:34 - Tomasz Zarębski
2011-11-16, 11:12:12 - Tomasz Zarębski
2011-11-16, 11:10:38 - Tomasz Zarębski
2011-11-16, 11:09:28 - Tomasz Zarębski
2011-11-16, 11:02:56 - Tomasz Zarębski
2011-11-16, 10:57:48 - Tomasz Zarębski
2011-11-16, 10:49:38 - Tomasz Zarębski
2011-11-14, 13:09:00 - Tomasz Zarębski
2011-11-14, 12:35:55 - Paweł Pacała

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula RODO - Obsługa Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
format pliku pdf .pdf
137.7 kB
2018-06-04, 11:52:17
2
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 997)
format pliku html .html
kB
2018-09-05, 12:04:03
3
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r., poz. 837)
format pliku html .html
kB
2018-09-05, 12:12:57
4
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2018 r., poz. 332)
format pliku html .html
kB
2018-09-05, 12:08:23
5
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 594)
format pliku html .html
kB
2014-03-04, 11:08:11
6
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r., poz. 999)
format pliku html .html
kB
2018-09-05, 12:03:01
7
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.)
format pliku html .html
kB
2018-09-05, 12:15:07
8
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426) - rozporządzenie zawiera Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
format pliku html .html
kB
2017-01-20, 11:52:16
9
Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r., poz. 1845 z późn. zm.)
format pliku html .html
kB
2018-09-05, 12:50:18
cofnij do druku na górę