ZUW Szczecin. Opłaty paszportowe
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Paszport - Opłaty paszportowe

2014-10-28

Opłaty paszportowe

ikonka przypisana do artykułu

 

 

Podstawowa opłata za paszport biometryczny, ważny 10 lat wynosi 140 zł.

Opłata może być zróżnicowana ze względu na wiek lub inne okoliczności.


 

I


Emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne (także współmałżonkowie, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu);

kombatanci i inne osoby do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego;

uczniowie i studenci;

osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

za paszport biometryczny płacą 70 zł.


UWAGA! Uprawnienie do opłaty ulgowej, np. legitymację należy okazać przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.


II


Uczniowie oraz osoby małoletnie do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego.

za paszport biometryczny płacą 30 zł.


UWAGA! Uprawnienie do opłaty ulgowej, np. legitymację należy okazać przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.


III


Osoby, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;

osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;

osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;

żołnierze niezawodowi, wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa

za paszport biometryczny nie płacą.


IV


Osoby, które zmieniły nazwisko, imię lub inne dane, które wpisuje się do paszportu;

osoby, które zmieniły wygląd, co może utrudnić ustalenie tożsamości;

osoby, które w dotychczas posiadanym paszporcie nie mają miejsca na umieszczenie stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy

mają obniżoną opłatę paszportową.


V


Osoby, które utraciły lub zniszczyły posiadany paszport z przyczyn przez siebie zawinionych, wnoszą opłatę podwyższoną o 200%.

Opłata podstawowa dla dzieci od 0 do 13 roku życia wynosi 180 zł.


Opłata podstawowa dla osób od 13 do 70 roku życia wynosi 420 zł.


Osoby powyżej 70 roku życia nie wnoszą opłaty za wyrobienie paszportu w takim przypadku.

 
VI

 

Opłata paszportowa za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł i nie jest objęta ulgami.

VII

 

Posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługują odrębne ulgi od 50% (dla rodziców) do 75% (dla dzieci) w opłatach paszportowych:

 


 

Jak zapłacić za paszport?


Opłatę paszportową uiszcza się w kasie właściwego organu paszportowego lub wpłaca na rachunek bankowy tego organu, ponosząc związane z tym koszty na numer konta:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
z dopiskiem "opłata paszportowa dla ................................................

                                                                                                   ( dane osoby ubiegającej sie o wydanie paszportu)


Poniżej znajduje się tabela z rozróżnieniem opłat:

 

 

 

 

PASZPORTY BIOMETRYCZNE

 

 

 

PRZEDZIAŁ WIEKOWY

Opłata paszportowa

 Opłata ulgowa za okazaniem legitymacji (np. uczeń student, emeryt, rencista) i małoletni do czasu podjęcia ustawowego obowiązku szkolnego

Ważność paszportu

podstawowa

 

Podwyższona o 200% (utrata, zniszczenie)

 

 

50% opłaty podstawowej

 

50% opłaty podwyższonej

od 0 do 13

 

60,- PLN

180,- PLN

30,- PLN

90,- PLN

 

5lat

  

od 13 do 70

  

140,- PLN

 

420,- PLN

  

70,- PLN

 

210,- PLN

 

 

10 lat

Powyżej  70 lat

 

BEZPŁATNIE

10 lat

 

 

 

                    PASZPORT  TYMCZASOWY

 

 

 

Opłata paszportowa

Ważność paszportu

 

Na podstawie art. 23.1. pkt 3,4,5 osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej  i za granicą , na powrót do miejsca stałego pobytu, 
w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
oraz

 

 

udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

30,- PLN

do 12 miesięcy

 

 


Podstawowe akty prawne: 

 

 

  1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o dokumentach paszportowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 758).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz.1026 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010r. Nr 25 poz. 126).
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U z 2010r. Nr 26 poz. 131).
informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-06 o godzinie: 09:39:42 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-06-20 o godzinie: 13:19:46 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2016-06-20 o godzinie: 13:19:46 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 73818 razy.
historia wersji:
2016-06-20, 13:19:46 - Joanna Zmudziejewska
2015-07-30, 10:05:47 - Joanna Zmudziejewska
2015-01-02, 10:03:29 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 10:03:13 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 09:54:06 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 09:53:52 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 09:53:24 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:18:48 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:17:41 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:16:34 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:15:45 - Piotr Pieleszek
2014-10-31, 09:02:27 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 08:29:57 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:11:40 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:11:26 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:11:08 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:03:21 - Piotr Pieleszek
2013-04-05, 11:36:20 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 10:38:43 - Joanna Zmudziejewska
2012-09-27, 08:12:06 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-27, 14:18:36 - Piotr Pieleszek
2012-08-10, 15:06:04 - Piotr Pieleszek
2012-08-10, 15:02:14 - Piotr Pieleszek
2011-06-06, 09:40:53 - System Administrator
2011-06-06, 09:40:30 - System Administrator
2011-06-06, 09:39:42 - System Administrator
cofnij do druku na górę