Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Decyzja lokalizacyjna dla inwestycji strategicznej

2019-08-14

Decyzja lokalizacyjna dla inwestycji strategicznej

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie linii przesyłowej: „Budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna”. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

fragment słupa energetycznego

Zakres inwestycja obejmuje budowę odcinka nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Krajnik-Baczyna wraz z traktami światłowodowymi, przebudowę linii 400 kV Plewiska-Krajnik oraz Krajnik-Morzyczyn, a także demontaż odcinka wyeksploatowanej linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Gorzów.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej jest także wiążąca przy sporządzaniu przez właściwe organy studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – podkreśla wojewoda Tomasz Hinc – Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się jakość sieci przesyłowych oraz zmniejszy się ryzyko awarii, a co za tym idzie - przerw w dostawach prądu.
 


cofnij do druku na górę