Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Wsparcie z budżetu państwa dla osób niepełnosprawnych

2019-06-10

Wsparcie z budżetu państwa dla osób niepełnosprawnych

Ponad pół miliona złotych z budżetu państwa dla Gryfina i Szczecina na tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał dziś umowy na dofinansowanie.

logo programu Za Życiem

Mieszkania chronione i wspomagane dla osób niepełnosprawnych powstają w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Do Gryfina trafi 385 tys. zł, a do Szczecina - 182 tys. zł. Dotacja celowa z budżetu państwa pokrywa aż do 70 % kosztów realizacji inwestycji. Mieszkania chronione mają powstać w obu gminach do końca tego roku.

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szczegółowo określa standardy, które muszą być zapewnione w mieszkaniach chronionych i wspomaganych – podkreśla wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc - Powierzchnia użytkowa takiego mieszkania przypadająca na jedną osobę korzystającą ze wsparcia to minimum 12 m. kw. W mieszkaniu nie może być żadnych barier architektonicznych, a na jego wyposażeniu muszą znaleźć się udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych gminy muszą zapewnić także mieszkańcom takich lokali pomoc m.in. w nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, efektywnego zarządzania czasem, prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, utrzymywania więzi rodzinnych, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej czy poszukiwania pracy.

- Dla osób korzystających z takiej formy pomocy to nieoceniona możliwość podjęcia próby samodzielnego życia i integracji społecznej – dodaje wojewoda Tomasz Hinc


cofnij do druku na górę