Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Numer alarmowy 112 - Udostępnianie danych przez CPR

2019-04-12

Udostępnianie danych przez CPR

Udostępnianie danych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Wykonywanie zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest wspomagane przez System Informatyczny Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI CPR). Administratorem SI CPR jest Minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Wojewoda przetwarza dane zarejestrowane w SI CPR, w tym nagrania rozmów telefonicznych, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe, opisy zdarzeń i udostępnia je na wniosek sądu, prokuratury lub Policji. Dane są przechowywane w SI CPR przez okres 3 lat, po upływie którego są usuwane przez Administratora.

Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku. Celem usprawnienia obsługi składanych przez Państwa wniosków o udostępnienie danych, zalecamy korzystanie ze wzoru umieszczonego w załączeniu.

Zasoby SI CPR są przeszukiwane wyłącznie w oparciu o dane i kryteria określone we wniosku. W związku z tym prosimy o udzielenie możliwie wyczerpujących informacji.
Wniosek można wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
lub faksem na nr: 91 4345055.

Wnioskowane dane zostaną przekazane w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Podstawa prawna: art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2018, poz. 867 z późn. zm.).


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o udostępnienie danych z SI - CPR-OPEN_DOCUMENT
format pliku odt .odt
12.5 kB
2019-04-12, 08:39:12
2
Wniosek o udostępnienie danych z SI - CPR-PDF
format pliku pdf .pdf
350.8 kB
2019-04-12, 08:39:35
3
Wniosek o udostępnienie danych z SI - CPR-RTF
format pliku rtf .rtf
114.6 kB
2019-04-12, 08:39:58
4
Wniosek o udostepnienie danych z SI_CPR-MS_WORD
format pliku doc .doc
52.5 kB
2019-04-17, 12:22:45
5
Ochrona danych osobowych
format pliku docx .docx
14.9 kB
2019-09-19, 08:43:40
cofnij do druku na górę