ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2011-10-07

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojciech Gola

pok. 102

tel. 091 4303 360

fax. 091 4303 391

e-mail wgola@szczecin.uw.gov.pl

 Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

tel. 91 4303 382

 

Stanowisko pracy ds. zagrożeń naturalnych

tel. 91 4303 342

 

Stanowisko pracy ds. systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania

tel. 91 4303 373

 

Stanowisko pracy ds. infrastruktury krytycznej

tel. 91 4303 771

 

Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego

tel. 91 4303 731

 

Stanowisko pracy ds. zasobów informatycznych

tel. 91 4303 111

 

Wieloosobowe dyżurne stanowisko pracy

tel. 91 4303 342

tel. kom. 0 696 031168

fax. 91 433 85 22
infolinia 0 800 170 010
DO ZADAŃ ODDZIAŁU – WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 2. koordynowania współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej  i samorządowej i kierowania ich działaniami w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń;
 3. pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym lekarza koordynatora ratownictwa medycznego oraz wykonywania zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 4. współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska oraz prowadzącymi akcje ratunkowe, poszukiwawcze i humanitarne;
 5. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 6. planowania cywilnego, przez opracowywanie wojewódzkich planów: reagowania kryzysowego, postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego, operacyjnego ochrony przed powodzią;
 7. ochrony infrastruktury krytycznej;
 8. zadań z wykazu przedsięwzięć Narodowego systemu Pogotowia Kryzysowego (NSPK);
 9. zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym;
 10. bezpieczeństwa imprez masowych oraz nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 11. współdziałania z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie w zakresie  zabezpieczania  i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego, a także użycia wojska do działań reagowania kryzysowego;
 12. planowania oraz koordynowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”;
 13. nadzoru nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 14. funkcjonowania i dokumentowania prac:
  • Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • Wojewódzkiego Zespołu do spraw Koordynacji Programu „Razem bezpieczniej”,
  • Wojewódzkiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego,
  • Regionalnego Zespołu do spraw Inwestycji Związanych z Ochroną Przeciwpowodziową w Środkowym i Dolnym Odcinku Odry;
 15. całodobowej obsługi kancelaryjnej Urzędu po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy, w tym niejawnej poczty internetowej „OPAL”.

informacje:
treść opublikowana dnia: 2011-10-07 o godzinie: 12:57:24 przez użytkownika Edyta Mastalerz

cofnij do druku na górę