ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-05-11

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojciech Gola

pok. 046

tel. 91 4303 360

fax. 91 4338 522

e-mail wgola@szczecin.uw.gov.pl 
Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

tel. 91 4303 382

 

Stanowisko pracy ds. zagrożeń naturalnych

tel. 91 4303 113

 

Stanowisko pracy ds. systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania

tel. 91 4303 373

 

Stanowisko pracy ds. infrastruktury krytycznej

tel. 91 4303 733

 

Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego

tel. 91 4303 731

 

Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 91 4303 731

 

Stanowisko pracy ds. zasobów informatycznych

tel. 91 4303 111

Stanowisko pracy ds. planowania reagowania kryzysowego
tel. 91 4303 114

 

Wieloosobowe dyżurne stanowisko pracy

tel. 91 4303 342

tel. kom. 696 031 168

fax. 91 433 85 22
infolinia 800 170 010
e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.pl
DO ZADAŃ ODDZIAŁU – WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 2. koordynowania współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej  i samorządowej i kierowania ich działaniami w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń;
 3. pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym lekarza koordynatora ratownictwa medycznego oraz wykonywania zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 4. współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska oraz prowadzącymi akcje ratunkowe, poszukiwawcze i humanitarne;
 5. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 6. planowania cywilnego, przez opracowywanie wojewódzkich planów: reagowania kryzysowego, postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego, operacyjnego ochrony przed powodzią;
 7. ochrony infrastruktury krytycznej;
 8. zadań z wykazu przedsięwzięć Narodowego systemu Pogotowia Kryzysowego (NSPK);
 9. zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym;
 10. bezpieczeństwa imprez masowych oraz nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 11. współdziałania z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie w zakresie  zabezpieczania  i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego, a także użycia wojska do działań reagowania kryzysowego;
 12. planowania oraz koordynowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”;
 13. nadzoru nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 14. funkcjonowania i dokumentowania prac:
  • Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • Wojewódzkiego Zespołu do spraw Koordynacji Programu „Razem bezpieczniej”,
  • Wojewódzkiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego,
  • Regionalnego Zespołu do spraw Inwestycji Związanych z Ochroną Przeciwpowodziową w Środkowym i Dolnym Odcinku Odry;
 15. całodobowej obsługi kancelaryjnej Urzędu po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy, w tym niejawnej poczty internetowej „OPAL”.

informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-05-11 o godzinie: 11:27:06 przez użytkownika Urszula Świerżewska

cofnij do druku na górę