ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2017-07-21

Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoW dniu 13 lipca b.r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego któremu przewodniczył Wojewoda Zachodniopomorski, Krzysztof Kozłowski. Celem spotkania było określenie zakresu przygotowań administracji publicznej do Międzynarodowej Imprezy Żeglarskiej "The Tall Ships Races 2017" i "Pyromagic 2017".

STRUKTURA ODDZIAŁU

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Michał Domański, tel. 91 4303 360

 

Stanowisko pracy ds. planowania zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej
Jarosław Kęsicki, tel. 91 4303 114

 

Stanowisko pracy ds. łączności i systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
Waldemar Redmer, tel.

 

Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Andrzej Ulass, tel. 91 4303 731


Stanowisko pracy ds. ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i zagrożeń infrastruktury technicznej
Władysław Drużga tel.

 

Stanowisko pracy ds. zagrożeń naturalnych i bezpieczeństwa imprez masowych
Łukasz Rozenkiewicz, tel 91 43 03 382

 

Wieloosobowe dyżurne stanowisko pracy
tel. 91 4303 342
tel. kom. 696 031 168
fax. 91 433 85 22
infolinia 800 170 010
e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.plDO ZADAŃ ODDZIAŁU – WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym:
  gromadzenie i przekazywanie bieżących danych obrazujących stan bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
  sporządzanie raportów sytuacyjnych i dobowych dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
  sporządzanie doraźnych informacji na temat występujących zagrożeń i przekazywanie ich Wojewodzie oraz innym organom wojewódzkiej administracji publicznej;
 2. monitorowania, analizowania i prognozowania zagrożeń oraz uruchamiania stosownych procedur reagowania kryzysowego;
 3. współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego, stanowiskami dyżurnymi i dyspozytorami organów administracji publicznej;
 4. nadzoru nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 5. współpracy z podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska oraz organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego;
 6. współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 7. dokumentowania działań podejmowanych przez Centrum;
 8. nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 9. realizowania zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 10. przygotowania i realizacji procedur dotyczących stopni alarmowych na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego lub sabotażu;
 11. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 12. realizowania zadań z zakresu planowania cywilnego;
 13. zapewnienia Wojewodzie kierowania działaniami obejmującymi zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej oraz zapewnienie funkcjonowania i dokumentowania prac:
   Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Koordynacji Programu „Razem bezpieczniej”,
  Zachodniopomorskiego Zespołu do Spraw Energetyki Jądrowej,
  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych.

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2017-07-21 o godzinie: 10:50:27 przez użytkownika Waldemar Redmer

cofnij do druku na górę