ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2011-05-16

Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojciech Gola

pok. 102

tel. 091 4303 360

fax. 091 4303 391

e-mail wgola@szczecin.uw.gov.pl

 Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

tel. 91 4303 382

 

Stanowisko pracy ds. zagrożeń naturalnych

tel. 91 4303 342

 

Stanowisko pracy ds. systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania

tel. 91 4303 373

 

Stanowisko pracy ds. infrastruktury krytycznej

tel. 91 4303 771

 

Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego

tel. 91 4303 731

 

Stanowisko pracy ds. zasobów informatycznych

tel. 91 4303 111

 

Wieloosobowe dyżurne stanowisko pracy

tel. 91 4303 342

tel. kom. 0 696 031168

fax. 91 433 85 22
infolinia 0 800 170 010
DO ZADAŃ ODDZIAŁU – WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO należy prowadzenie spraw dotyczących:

 

1.      monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie województwa zachodniopomorskiego;

2.      koordynowania współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej  i samorządowej i kierowania ich działaniami w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń;

3.      pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym lekarza koordynatora ratownictwa medycznego oraz wykonywania zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

4.      współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska oraz prowadzącymi akcje ratunkowe, poszukiwawcze i humanitarne;

5.      oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

6.      planowania cywilnego, przez opracowywanie wojewódzkich planów: reagowania kryzysowego, postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego, operacyjnego ochrony przed powodzią;

7.      ochrony infrastruktury krytycznej;

8.      zadań z wykazu przedsięwzięć Narodowego systemu Pogotowia Kryzysowego (NSPK);

9.      zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym;

10.    bezpieczeństwa imprez masowych oraz nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

11.    współdziałania z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie w zakresie  zabezpieczania  i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego, a także użycia wojska do działań reagowania kryzysowego;

12.    planowania oraz koordynowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”;

13.    nadzoru nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

14.    funkcjonowania i dokumentowania prac:

·       Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

·       Wojewódzkiego Zespołu do spraw Koordynacji Programu „Razem bezpieczniej”,

·       Wojewódzkiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego,

·     Regionalnego Zespołu do spraw Inwestycji Związanych z Ochroną Przeciwpowodziową w Środkowym i Dolnym Odcinku Odry;

15.    całodobowej obsługi kancelaryjnej Urzędu po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy, w tym niejawnej poczty internetowej „OPAL”.


 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2011-05-16 o godzinie: 15:23:20 przez użytkownika System Administrator

cofnij do druku na górę