ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Pomoc bezdomnym w czasie mrozów
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2015-04-13

Pomoc bezdomnym w czasie mrozów800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych.

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

W placówkach pomocy społecznej do dyspozycji bezdomnych jest 1752 miejsc. Zachodniopomorskie schroniska zapewnią 1514 z nich, noclegownie – 104, ogrzewalnie – 70. Dodatkowo w domach pomocy społecznej dostępne są 34 miejsca interwencyjnych (w sytuacjach kryzysowych).

W schroniskach i jadłodajniach na terenie województwa wydawanych będzie 2485 gorących posiłków.

Szczegółowe informacje o dostępności posiłków i miejsc noclegowych zawarte są w „Informatorze dla bezdomnych” stworzonym przez Wydział Spraw Społecznych we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ZUW. Informator będzie przesłany do wszystkich organów samorządu terytorialnego województwa, organizacji pozarządowych, wybranych organów administracji rządowej województwa oraz administratorów infrastruktury kolejowej i autobusowej.


informacje:
treść opublikowana dnia: 2015-04-13 o godzinie: 11:18:09 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę