ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Obsługa osób niepełnosprawnych
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2011-06-24

Obsługa oób niepełnosprawnychObsługa osób niepełnosprawnych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz w Delegaturze ZUW w Koszalinie
Obsługa osób niepełnosprawnych
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie


  1. Wejście do budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ul. Wały Chrobrego 4 (po prawej stronie schodów głównych - na zewnątrz budynku umieszczone są tablice wskazujące kierunek poruszania się osób niepełnosprawnych w stronę wejścia dostosowanego dla ich potrzeb). Wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. Przy wejściu dla osób niepełnosprawnych znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika o swojej obecności.
  3. Po otrzymaniu sygnału dzwonka pracownik Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest zobowiązany do udzielenia pomocy klientowi w dotarciu do pokoju obsługi osób niepełnosprawnych.
  4. Pokojem obsługi osób niepełnosprawnych jest pokój nr 062.
  5. Pracownik Wojewódzkiego Zespołu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego wydziału Urzędu lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu.
  6. Powiadomiony pracownik, udaje się niezwłocznie do pokoju nr 062 w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
  7. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, m. in. poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Obsługa osób niepełnosprawnych
w Delegaturze ZUW w Koszalinie


Od dnia 9 stycznia 2009 r. w Delegaturze Urzędu w Koszalinie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie czynny jest punkt obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

 

Punkt znajduje się w pokoju nr 20 na niskim parterze budynku. Wejście dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zlokalizowane jest  od strony wystawowej IPN z boku budynku.

 

PROCEDURA OBSŁUGI:

Osoba niepełnosprawna po dotarciu do pok. Nr 20 i zapoznaniu się z krótką instrukcją, wybiera w telefonie właściwy, umieszczony w spisie,  numer telefonu pracownika załatwiającego interesującą Go sprawę. Po poinformowaniu pracownika o celu swojej wizyty w Urzędzie  np.: złożenia wniosku, podania, uzyskania informacji o toku załatwianej sprawy, klient oczekuje na przyjście pracownika.

 

Natomiast wyznaczony pracownik, który odebrał zgłoszenie, po upewnieniu się dotyczącym rodzaju sprawy, schodzi do pok. Nr 20, w którym oczekuje niepełnosprawny klient, przeprowadza wstępną rozmowę z tą osobą, udziela informacji, odbiera dokumenty, przekazuje niezbędne formularze, informuje o procedurze załatwienia sprawy.

 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2011-06-24 o godzinie: 12:55:51 przez użytkownika System Administrator

cofnij do druku na górę