ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Obsługa osób niepełnosprawnych
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-04-02

Obsługa oób niepełnosprawnychObsługa osób niepełnosprawnych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz w Delegaturze ZUW w Koszalinie
Obsługa osób niepełnosprawnych
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie


  1. Wejście do budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ul. Wały Chrobrego 4 (po prawej stronie schodów głównych - na zewnątrz budynku umieszczone są tablice wskazujące kierunek poruszania się osób niepełnosprawnych w stronę wejścia dostosowanego dla ich potrzeb). Wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. Przy wejściu dla osób niepełnosprawnych znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika o swojej obecności.
  3. Po otrzymaniu sygnału dzwonka pracownik Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest zobowiązany do udzielenia pomocy klientowi w dotarciu do pokoju obsługi osób niepełnosprawnych.
  4. Pokojem obsługi osób niepełnosprawnych jest pokój nr 062.
  5. Pracownik Wojewódzkiego Zespołu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego wydziału Urzędu lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu.
  6. Powiadomiony pracownik, udaje się niezwłocznie do pokoju nr 062 w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
  7. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, m. in. poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Obsługa osób niepełnosprawnych
w Delegaturze ZUW w Koszalinie


Od dnia 9 stycznia 2009 r. w Delegaturze Urzędu w Koszalinie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie czynny jest punkt obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

 

Punkt znajduje się w pokoju nr 20 na niskim parterze budynku. Wejście dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zlokalizowane jest  od strony wystawowej IPN z boku budynku.

 

PROCEDURA OBSŁUGI:

Osoba niepełnosprawna po dotarciu do pok. Nr 20 i zapoznaniu się z krótką instrukcją, wybiera w telefonie właściwy, umieszczony w spisie,  numer telefonu pracownika załatwiającego interesującą Go sprawę. Po poinformowaniu pracownika o celu swojej wizyty w Urzędzie  np.: złożenia wniosku, podania, uzyskania informacji o toku załatwianej sprawy, klient oczekuje na przyjście pracownika.

 

Natomiast wyznaczony pracownik, który odebrał zgłoszenie, po upewnieniu się dotyczącym rodzaju sprawy, schodzi do pok. Nr 20, w którym oczekuje niepełnosprawny klient, przeprowadza wstępną rozmowę z tą osobą, udziela informacji, odbiera dokumenty, przekazuje niezbędne formularze, informuje o procedurze załatwienia sprawy.

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

 

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu w Szczecinie oraz w Delegaturze ZUW w Koszalinie.

 

Zgodnie z przepisami, osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem  (w sprawach, dla których właściwy jest Wojewoda Zachodniopomorski), proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Wydział Polityki Społecznej

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 

 

e-mail: ps@szczecin.uw.gov.pl
fax: 91 433 55 31
tel. 91 43 03 243,  91 43 03 425


lub

 

Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Gen. W. Andersa 34, 75-950 Koszalin

 

 

e-mail:  delegatura@szczecin.uw.gov.pl
fax: 94 34 23 816

tel. 94 34 28 203Informacja przygotowana na podstawie
Ustway z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243).


 

informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-04-02 o godzinie: 14:15:59 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę