ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Zainwestuj w Zachodniopomorskie
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2015-04-01

Zainwestuj w Zachodniopomorskie
 

Wsparcie przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej oraz pomoc tym, którzy ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą po porażce w biznesie, to najważniejsze założenia opracowanej w MG Polityki Nowej Szansy. Rada Ministrów przyjęła dokument 22 lipca 2014 r.

Polityka Nowej Szansy to dokument programowy, który ujmuje problematykę zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej i rozpoczynania nowej działalności po upadku firmy. W jego ramach wyodrębniono cztery główne obszary działań:

 

 

1. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie

MG proponuje m.in. upowszechnienie systemów wczesnego ostrzegania o sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa, np. w postaci narzędzi on-line monitorujących sytuację finansową. Polityka… ma umożliwić również jak największy dostęp do usług informacyjnych i doradczych na temat zarządzania firmą (kryzysem, ryzykiem, zmianą). Planowana jest również kontynuacja tzw. Instrumentu Szybkiego Reagowania, z którego pomocą przedsiębiorca będzie mógł zidentyfikować problemy w firmie i jak najwcześniej podjąć działania naprawcze (projekt systemowy PARP).

 

 

2. Zapobieganie ryzyku przedwczesnej likwidacji

Działania w tym obszarze dotyczą przede wszystkim poprawy dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, korzystających z działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych. Polityka Nowej Szansy proponuje wdrożenie instrumentu pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Warunkiem jest jednak podjęcie działań naprawczych.

 

 

3. Sprawne przeprowadzenie likwidacji przedsiębiorstw

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Gospodarki proponuje zmiany prawne z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego. Obejmują one przyjęcie nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne i nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W tym obszarze konieczne są przyjazne regulacje dotyczące upadłości, umożliwiające oddłużenie firm, a jednocześnie gwarantujące wierzycielom zaspokojenie ich roszczeń w jak najwyższym stopniu.

 

 

4. Wsparcie dla ponownego podejmowania działalności gospodarczej

W dokumencie zaproponowano działania, które ułatwią ponowny start firmom i zmienią negatywne postrzeganie społeczne porażki w biznesie. Należą do nich np. szkolenia, doradztwo, coaching, świadczone przez instytucje ukierunkowane na współpracę z przedsiębiorcami otwierającymi firmę po raz kolejny (instrument nowy start).

 

 

Do pobrania: Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy (PNS) jest programem rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawy do opracowania Polityki… wynikają zarówno z wytycznych Komisji Europejskiej (Think Small First. A Small Business Act for Europe), jak również dokumentów strategicznych, określających cele i priorytety polskiej polityki gospodarczej w perspektywie do 2020 roku (Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”).


informacje:
treść opublikowana dnia: 2015-04-01 o godzinie: 13:04:13 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę