ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Szkody w rolnictwie
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2011-09-29

Wydawanie Opinii Wojewody dot. zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską żywiołowąKarta informacyjna; Nazwa procedury: "Wystawienie opinii wojewody dot. zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską, stanowiącej załącznik do wniosków kredytowych obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową oraz wniosków kredytowych inwestycyjnych na przywrócenie wartości odtworzeniowej zniszczonych środków trwałych do stanu sprzed klęski żywiołowej."

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

PN-EN ISO 9001:2009

 

 

 

Nazwa procedury:

Wystawienie opinii wojewody dot. zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską, stanowiącej załącznik do wniosków kredytowych obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową oraz wniosków kredytowych inwestycyjnych na przywrócenie wartości odtworzeniowej zniszczonych środków trwałych do stanu sprzed klęski żywiołowej.

 Podstawa prawna:

§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U z 2009 r., nr 22, poz. 121, z późn. zm.)

 Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej i doznania w jej wyniku szkód w gospodarstwie rolnym, rolnik chcący ubiegać się o kredyt preferencyjny, składa w oddziale powiatowym Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach (ZODR, 73-134 Barzkowice) lub urzędzie gminy, na druku tam dostępnym, wniosek o wycenę powstałych szkód. Komisje gminne po oszacowaniu szkód przekazują do wojewody zestawienie gminne o wysokości szkód.

 

Wojewoda załączając ww zestawienie przekazuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wyrażenie zgody na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych rolników. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje wojewodę o uzyskaniu zgody i uruchomieniu preferencyjnej linii kredytowej. Wojewoda, na podstawie danych otrzymanych od Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, wystawia opinię  dot. zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęską,, którą rolnik załącza do wniosku kredytowego składanego w banku.

 

Przedmiotową opinię wojewody rolnik otrzymuje za pośrednictwem powiatowego oddziału Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, po złożeniu do Terenowego Zespołu Doradców ZODR kompletnego protokółu szacowania szkód, sporządzony przez komisję wojewody do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, dotkniętych klęską żywiołową.

 Termin i sposób załatwiania sprawy:

W terminach ustalonych z Terenowymi Ośrodkami Doradców Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

 Miejsce złożenia dokumentów - jednostka odpowiedzialna:

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Środowiska i Łowiectwa

KONTAKT

pok. 324, tel./fax 091 43 03 531,
e-mail: jpawlowska@szczecin.uw.gov.pl

 

 
Tryb odwoławczy:

  •  nie przysługujeOpłaty:

  • Nie dotyczy

 


Uwagi

 


Oznaczenie karty informacyjnej, zgodne z „Instrukcją Kancelaryjną”

SŁ-JP-5221


informacje:
treść opublikowana dnia: 2011-09-29 o godzinie: 14:34:28 przez użytkownika System Administrator

cofnij do druku na górę