ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Szkody w rolnictwie
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2015-07-29

Szkody w rolnictwiePotwierdzenie przez Wojewodę protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Potwierdzenie protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospdoarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

 

Podstawa prawna

§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

W przypadku wystąpienia zjawiska atmosferycznego o charakterze klęskowym i doznania w jej wyniku szkód w gospodarstwie rolnym, producent rolny chcący ubiegać się o kredyt preferencyjny, składa w urzędzie miasta lub gminy wniosek o uruchomienie Komisji do szacowania szkód w gospodarstach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w celu wyceny powstałych szkód. Wykaz rodzajów zjawisk o charakterze klęskowym i ich definicję stanowi art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. nr 150, poz. 1249 z późn. zm.).

Na wniosek Prezydenta/Burmistrza/Wójta powołana Zarządzeniem nr 205/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oszacowywuje zakres i wysokość strat w uprawch rolnych, zwierzętach gospodarskich, rybach i środkach trwałych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

W terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód Przewodniczący Komisji przedkłada Wojewodzie protokoły oszacowania zakresu i wysokości szkód celem potwierdzenia wystąpienia niekorzystego zjawiska atmosferycznego.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy

Szacowanie strat w gospodasstwach rolnych odbywa się w terminach ustalonych z Terenowymi Ośrodkami Doradców Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

 
Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
pokoje 323 i 324
tel. 91 43 03 661, 91 43 03 707
fax 91 43 03 531
e-mail: rolnictwo@szczecin.uw.gov.pl


informacje:
treść opublikowana dnia: 2015-07-29 o godzinie: 10:11:56 przez użytkownika Justyna Pawłowska-Zalejska

cofnij do druku na górę