ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Szkody w rolnictwie
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-03-10

Szkody w rolnictwieWystawienie opinii wojewody dot. zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach Potwierdzenie protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospdoarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

PN-EN ISO 9001:2009

 

 

 

Nazwa procedury:

Potwierdzenie protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospdoarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

 Podstawa prawna:

§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U z 2009 r., nr 22, poz. 121, z późn. zm.)

 Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej i doznania w jej wyniku szkód w gospodarstwie rolnym, rolnik chcący ubiegać się o kredyt preferencyjny, składa w urzędzie miasta lub gminy wniosek o uruchomienie Komisji do szacowania szkód w gospodarstach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  w celu wyceny powstałych szkód. Wykaz rodzajów zjawisk o charakterze klęskowym stanowi art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. nr 150, poz. 1249 z późn. zm.).

Komisje gminne po oszacowaniu szkód przekazują do wojewody zestawienie gminne o wysokości szkód.

 

Wojewoda załączając ww zestawienie przekazuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wyrażenie zgody na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych rolników. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje wojewodę o uzyskaniu zgody i uruchomieniu preferencyjnej linii kredytowej. Wojewoda, na podstawie danych otrzymanych od Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, wystawia opinię  dot. zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęską, którą rolnik załącza do wniosku kredytowego składanego w banku.

 

Przedmiotową opinię wojewody rolnik otrzymuje za pośrednictwem właściwych miejscowo Terenowych Zespołów Doradców ZODR

 Termin i sposób załatwiania sprawy:

Szacowanie strat w gospodasstwach rolnych odbywa się w terminach ustalonych z Terenowymi Ośrodkami Doradców Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

 Jednostka odpowiedzialna:

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

KONTAKT

pok. 323/324, tel. 091 43 03 661, 707 fax 91 43 03 531
e-mail: rolnictwo@szczecin.uw.gov.pl
dszwec@szczecin.uw.gov.pl

 

 
Tryb odwoławczy:

  •  nie przysługujeOpłaty:

  • Nie dotyczy

 


Uwagi

 


Oznaczenie karty informacyjnej, zgodne z „Instrukcją Kancelaryjną”

IR.0133.1.2014.JP


informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-03-10 o godzinie: 15:28:17 przez użytkownika Justyna Pawłowska

cofnij do druku na górę