ZUW Szczecin. ZUW Szczecin

Promowanie tolerancji tematem konkursu
2014-10-01
„Rasizm – jestem przeciw”, to tytuł konkursu wojewody zachodniopomorskiego na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą tematyki zwalczania dyskryminacji rasowej oraz równego traktowania bez względu na pochodzenie i rasę.
Strona gwna